१) रेमिटः
विप्रेषणको माध्यमबाट देशलाई प्राप्त हुने व्यवसायिक लाभलाई थप योगदान पु¥याउन संस्था पनि एउटा माध्यमहुने र आय आर्जनमा समेत थप टेवा पुग्ने देखिएकोले विश्वका मुलुकहरुबाट नेपाल भित्रने विप्रेषण सेवा तथा नेपालको कुनै एक ठाँउबाट नेपाल भित्रने कुनै अर्को ठाँउमा सहज रुपमा रकम सदस्यहरुले सहज रुपमा झन्झट रहित सेवा उपलब्ध गराउन विप्रेषण सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरी त्यस्ता कम्पनीहरुको सव एजेन्टको रुपमा रेमिटको कारोबार संचालन गरिएको छ ।

२) रिचार्ज सेवाः
NTC, NCELL, CDMA, Dish Home को रिचार्ज सेवा, , POS Cash, Hello Paisa जस्ता सेवाहरु यस सेवा अन्र्तगत संस्थामा उपलब्ध छन् ।  

३) अनलाईन टिकट बुकिङ्ग सेवाः
सदस्यहरुलाई आवश्यक परेमा संस्थामा Domestic Airlines हरुको टिकट बुकिङ्ग सेवाहरु विशेष छुटमा संस्था मार्फत बुक गर्नसक्ने व्यवस्था उपलब्ध गराइएको छ ।

४) विल भुक्तानी सेवाः
सदस्यहरुले आवश्यक ठानेमा विजुली बत्ती, खानेपानीको महसुल भुक्तानी, इन्सुरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी तथा स्कुल, कलेजहरुको विल भुक्तानी सेवा पनि संस्थामा उपलब्ध गराइएको छ ।       

shares