उद्देश्य (Objective):

सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि संस्थाको उद्देश्य देहायमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन् ।

 • संस्थामा संलग्न सदस्यहरूमा मितव्ययिताको भावना जागृत गराई नियमित बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने ।
 • सदस्यहरूको व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्षमता अभिवृद्धि गरी स्वावलम्वी एवं आत्मनिर्भर समाजको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने ।
 • सदस्यहरूको प्राथमिक आवश्यकता र आयआर्जन पहिचान गरी उत्पादनशिल र आयमूलक क्षेत्रमा सदस्यहरू मार्फत लगानी प्रवर्द्धन गरी छरिएर रहेको राष्ट्रिय पूँजीको उपयोग बढाउने ।
 • सदस्यहरूको दैनिक जीवनका विविध क्षेत्रमा संस्थागत सेवा पुर्‍याउने खालका सेवामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सहकारीताको महत्व स्थापित हुने काम समूदायमा प्रदर्शित गर्ने ।
 • संस्थामा आवद्ध सदस्यहरूको विप्रेषण सेवा सम्बन्धी आवश्यकता परिपूर्ति गर्न एवं संस्थाको आर्थिक स्थिति र संस्थागत विकासका लागि विभिन्न विप्रेषण सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको सव एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने ।
 • सदस्यहरूको हितलाई ध्यानमा राखी कृषि, पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय गर्ने, व्यापार प्रर्बधन गर्ने, सामुदायिक स्वास्थ सेवा संचालन गर्ने, साथा तथा घरेलु उद्योग व्यवसाय, सिप विकास र अन्य सेवा मूलक व्यवसाय गर्ने ।
 • साधारण जनताका आर्थिक अवस्थाको विकास र प्रर्बधनमा समर्पित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संगठनहरूको दाँजोमा पुग्ने उद्देश्य लिई गठित केन्द्रीय संघ, संगठनहरूको सदस्यता ग्रहण गर्ने ।
 • दातृ संस्थाहरूबाट कुनै सर्त नराखी प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने ।
 • आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि समान उद्देश्य भएका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संगठनहरूसँग सहयोगात्मक भावना राख्ने ।
 • सदस्यहरूको सामूहिक विकास तथा हितलाई ध्यानमा राखि सहकारी ऐन, नियमहरू र विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम दैनिक कार्य संचालनको लागि चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्ने, क्रय विक्रय गर्ने, विनियम गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, धरौटी राख्ने, बन्धक राख्ने आदि कार्य गर्ने ।
 • समाजका कम्जोर वर्ग र निम्न आय भएका व्यक्ति वा समूहको आर्थिक, सामाजिक अत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने ।