संस्थाले विभिन्न जीवन तथा निजिर्वन कम्पनीहरु संग सम्झौता गरेर सदस्यहरुका स्वास्थ तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि बीमा कार्यक्रमकोपनि सुरुवात गरेको छ । सदस्यहरुले यस संस्थाबाट विभिन्न प्रकारका जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ बीमा, घर लगाएत चलअचल सम्पती, ब्यापार ब्यवसाय, कृषि बाली, पशुपंक्षि आदीको बीमा सुविधा यसै संस्थाबाट लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सदस्यको आवश्यक्ता अनुसारको बीमाको पहिचानमा सघाउने र कम प्रिमियम तिरेरपनि जोखिम र बीमाबाट प्राप्तहुने लाभका क्षेत्रमा सहजिकरण गर्न संस्थाले सघाउने छ । बीमा कार्यक्रम संचालन गर्नाले संस्थाको आयआम्दानीमा समेत बृद्धिहुने देखिएको छ । सदस्यहरुले बीमा गर्दा तिनुपर्ने प्रिमियमबाट बीमा एजेन्टले कमाउने कमिसन रकम यस संस्थाले प्राप्त गर्दा उक्त रकम संस्थाले सदस्यहरुलाई नै बितरण गर्दछ । बीमा गर्न ईच्छुक सदस्यले यसै संस्था मार्फत बीमा गर्दा सदस्यको हितमा हुनेहुँदा बीमाका लागि ईच्छुक सदस्यले संस्थाबाटै बीमा गर्दा उपयुक्तहुने देखिएको छ ।