Contact Information


  •    काठमाडौं जिल्ला का.म.पा.–३२, तिनकुने, काठमाडौं
  •    +९७७-०१–४१११८७२, ०१–४१११९०२
  •    [email protected]

सदस्य सेवा केन्द्र :

काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर न.पा.–५
गगननगर, काठमाडौं
०१–४९१४२९९

बैंक खाता विवरण

संस्थाको नाममा विभिन्न बैंकहरुमा रहेको खाताको विवरणहरु :