Contact Information


  •    तिनकुने, काठमाडौं, नेपाल
  •     +977-01-4111872 , +977-01-4111902
  •    [email protected]

सदस्य सेवा केन्द्र :

काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर न.पा.–५
गगननगर, काठमाडौं
०१–४९१४२९९

बैंक खाता विवरण

संस्थाको नाममा विभिन्न बैंकहरुमा रहेको खाताको विवरणहरु :