हिलटप जुनार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा खाता खोल्ने फारम(अनलाईन)

श्री कार्यकारी प्रमुख ज्यू

हिलटप जुनार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको

तिनकुने, काठमाडौं ।


विषयः खाता संचालन गरि पाउँ ।

त्यस संस्थामा मेरो÷हाम्रो निम्न बमोजिमको खाता खोल्न आवश्यक भएकोले खाता खोलिदिनहुन अनुरोध गर्दछु÷गर्दछौं । संस्थाको विनियम, नीति र भविस्यमा लागुहुने नियम पालना गर्न तथा बचत खाताहरुमा समय समयमा ब्याजदरमा हुने परिवर्तन स्वीकार गर्न समेत मंजुर गर्दछु ।(संघ/ संस्थाले कस्तो खाता खोल्न चाहेको हो कुनै एक खाताको प्रकार छनौट गर्नुहोस | ) खाताका विशेषताहरु थाहा पाउन बैंकको वेवसाइट हेर्नुहोस |  मासिक     त्रैमासिक     अर्धवार्षिक     बार्षिक  
  एकल     संयुक्त